ພາກວິຊາວິສະວະກໍາຄອມພິວເຕີ

ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ

ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ


ສະຖິຕິພະນັກງານ


ປະຈຸບັນມີພະນັກງານ-ອາຈານທັງໝົດ: 10 ທ່ານ, ຍິງ 0 ທ່ານ, ປະລິນຍາເອກ 1 ທ່ານ, ປະລິນຍາໂທ 6 ທ່ານ, ປະລິນຍາຕີ 2 ທ່ານ, ກໍາລັງສຶກສາຕໍ່ປະລິນຍາເອກ 1 ທ່ານ

ກາລະພັດ ກຸນລະໄຊ

ຕໍາແໜ່ງ: ຮອງຄະນະບໍດີ

ຊ່ຽວຊານ: Programming & Network

ລະດັບການສຶກສາ:

ກໍາລັງສຶກສາຕໍ່ປະລິນຍາເອກ

Tel: 020 5567 2266 (tel & whatsapp)

Email: k.kounlaxay@gmail.com

ກົດເຂົ້າ facebook

ວິນັດ ເມກທະນາວັນ

ຕໍາແໜ່ງ: ຮອງຄະນະບໍດີຝ່າຍວິຊາການ

ຊ່ຽວຊານ: Database

ລະດັບການສຶກສາ:

ປະລິນຍາເອກ

Tel: 020 5540 7070 (tel & whatsapp)

Email: vinath.mek@gmail.com

ກົດເຂົ້າ facebook

ເວຍລະກອນ ມະນີວັນ

ຕໍາແໜ່ງ: ຮັກສາການແທນຫົວໜ້າພາກວິຊາ

ຊ່ຽວຊານ: Graphic & Network

ລະດັບການສຶກສາ:

ປະລິນຍາໂທ

Tel: 020 2225 9222 (tel & whatsapp)

Email: manivanh.viavia23@gmail.com

ກົດເຂົ້າ facebook


ສຸດເທວາ ສິມມະວົງ

ຕໍາແໜ່ງ: ຫົວໜ້າພະແນກບໍລິຫານ

ຊ່ຽວຊານ: Web Design & Network

ລະດັບການສຶກສາ:

ປະລິນຍາໂທ

Tel: 020 2930 0013 (tel & whatsapp)

Email: soutthava@gmail.com

ກົດເຂົ້າ facebook

ສຸພິລັກ ໄຊໂກສີ

ຕໍາແໜ່ງ: ຫົວໜ້າໜ່ວຍວິຊາການຂຽນໂປຼແກຼມ

ຊ່ຽວຊານ: Multimedia & Database

ຈົບການສຶກສາ:

ປະລິນຍາໂທ

Tel: 020 5538 2928 (tel & whatsapp)

Email: souphilack.su.fen@gmail.com

ກົດເຂົ້າ facebook

ຊ້າງຢ່າງ

ຕໍາແໜ່ງ: ຫົວໜ້າຫ້ອງທົດລອງຄອມພິວເຕີ

ຊ່ຽວຊານ: Programming

ລະດັບການສຶກສາ:

ປະລິນຍາໂທ

Tel: 020 2803 8626 (tel & whatsapp)

Email: xangyang137@gmail.com

ກົດເຂົ້າ facebook


ອືຢ່າງ ຈົງຊົງຈາ

ຕໍາແໜ່ງ: ຫົວໜ້າໜ່ວຍວິຊາບໍລິຫານລະບົບ

ຊ່ຽວຊານ: Networking

ລະດັບການສຶກສາ:

ປະລິນຍາໂທ

Tel: 020 2225 6830 (tel & whatsapp)

Email: yanglove5@gmail.com

ກົດເຂົ້າ facebook

ໄຊສະຫວາດ ສຸກຈະເລີນ

ຕໍາແໜ່ງ: ວິຊາການ

ຊ່ຽວຊານ: Network & Programming

ລະດັບການສຶກສາ:

ປະລິນຍາໂທ

Tel: 020 5222 1114 (tel & whatsapp)

Email: x.soukchaleun@su.edu.la

ກົດເຂົ້າ facebook

ທອງເພັດ ຄອງເກດ

ຕໍາແໜ່ງ: ວິຊາການ

ຊ່ຽວຊານ: Hardware & Web Design

ລະດັບການສຶກສາ:

ປະລິນຍາຕີ

Tel: 020 5235 4556 (tel & whatsapp)

Email: khongketh.tp@su.edu.la

ກົດເຂົ້າ facebook


ສົມພົງ ບຸດດີ

ຕໍາແໜ່ງ: ວິຊາການ

ຊ່ຽວຊານ: Programming

ລະດັບການສຶກສາ:

ປະລິນຍາຕີ

Tel: 020 5812 2215 (tel & whatsapp)

Email: phongla581222@gmail.com

ກົດເຂົ້າ facebook

CopyRigth by computer.eng.su
Design by IT SUPORT TEAM