ພາກວິຊາວິສະວະກໍາຄອມພິວເຕີ

ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ

ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ


ຕິດຕໍ່ພາກວິຊາ


ສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່ວິທະຍາເຂດບ້ານດອນໃໝ່
ນະຄອນຫຼວງພະບາງ
ແຂວງຫຼວງພະບາງ
ຖະໜົນ ເລກທີ 13 ເໜືອ

Tel: +85620 020 2225 9222, +85620 5235 4556
Email: computer.eng@su.edu.la
ກົດເຂົ້າ facebook

CopyRigth by computer.eng.su
Design by IT SUPORT TEAM