ພາກວິຊາວິສະວະກໍາຄອມພິວເຕີ

ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ

ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ


ຂ່າວສານ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ


ແຈ້ງການຜົນການສອບເສັງເຂົ້າຮຽນລະດັບປະລິນຍາຕີ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ (ຊຸດທີ 1) ສົກສຶກສາ 2021-2022 View File PDF

ແຈ້ງການການຮັບສະໝັກນັກສຶກສາໃໝ່ ຫຼັກສູດຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ ວິສະວະກໍາຄອມພິວເຕີ (ຫຼັກສູດເປີດໃໝ່), ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ ສົກສຶກສາ 2021-2022 (ຄຼິກທີ່ຮູບ)

ຄະນະວິສະວະກຳສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ ລົງເຜີຍເເຜ່ ຫຼັກສູດ ຕໍ່ເນື່ອງ ປະລິນຍາຕີ ສາຂາວິຊາວິສະວະກຳໄຟຟ້າ ເເລະ ຕໍ່ເນື່ອງ ປະລິນຍາຕີ ສາຂາວິຊາວິສະວະກຳຄອມພິວເຕີ ໃຫ້ນັກສຶກສາວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບຫຼວງພະບາງ ຄັ້ງວັນທີ29/7/2021

ສໍາເລັດພິທີປ້ອງກັນບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ ຂອງນັກສຶກສາປີສຸດທ້າຍ ປະຈໍາສົກສຶກສາ 2020-2021.

ສຳເລັດພິທີມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ນັກສຶກສາ ພາກວິຊາວິສະວະກຳຄອມພິວເຕີ ຄະນະວິສະວະກຳສາດ #ຂອບໃຈຍາຍັງອະດິິິດນັກສຶກສາ,ພໍ່-ແມ່ນັກສຶກສາ,ໜູ່ເພືອນ,ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼຶອນ້ອງນັກສຶກສາ ໃຫ້ຜ່ານວິກິດຜົນກະທົບ Covid-19


CopyRigth by computer.eng.su
Design by IT SUPORT TEAM