ເສດຖະສາດ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ

ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ

Faculty of Economic and Tourism

 

ຊື່ເວັບໄຊ  www.fet-su.edu.la
ຊື່ Facebook ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ມສ
ສະຖານທີ່ຕັ້ງ  ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ມສ
ຄະນະບໍດີ 1.  ປອ.ທອງພັນ ຈັນຖາວອນ

2.  ປອ. ນ. ວິໄລພອນ ສົມສະໝອນ

3.  ປອ. ຈະຮື ຢ່າງແສນໄຊ

ຕິດຕໍ່ຫ້ອງການ 030 5609 777

 

ຄຳຂັວນຂອງຄະນະ: ຝືກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມ ຖະໜອມຄວາມກ້າວ ຫ້າວຫັນໝັ້ນຍືນ ບຸກບຶນກ້າວໜ້າ ພາລະສຶບຕໍ່ ບໍເຈັບບໍ່ຈົນ

ວິໄສທັດ: ພັດທະນາວິຊາການ ສານສໍາພັນມິດປະຊາ ອະນາຄົດອັນສົດໃສ

ພາກວິຊາຮຽນມີທັງໝົດ 4 ພາກຄື:

  1. ພາກວິຊາ ເສດຖະສາດ
  2. ພາກວິຊາ ບໍລິຫານທຸລະກິດ
  3. ພາກວິຊາ ບໍຫານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມ
  4. ພາກວິຊາ ການເງິນ ແລະ ການບັນຊີ