history

1. ຂອບເຂດທີ່ຕັ້ງ

ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ ເປັນສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງແຫ່ງໜຶ່ງຂອງ ສາທາລະນາລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ມີສູນກາງຕັ້ງຢູ່ວິທະຍາເຂດບ້ານດອນໃໝ່, ຫ່າງຈາກນະຄອນຫຼວງພະບາງໄປທາງທິດເໜືອ ປະມານ 6 ກິໂລແມັດ ລຽບຕາມເສັ້ນທາງເລກທີ 13ເໜືອ ແລະແມ່ນໍ້າຂອງຊຶ່ງມີເຂດແດນຕິດກັບບ້ານອ້ອມຂ້າງດັ່ງນີ້:

  • ທິດເໜືອ ຕິດກັບ  ບ້ານ ພອນໄຊ.
  • ທິດໃຕ້ ຕິດກັບ  ບ້ານ ດອນໃໝ່.
  • ທິດຕາເວັນອອກ ຕິດກັບ  ເສັ້ນທາງເລກທີ 13 ເໜືອ ແລະ ບ້ານ ພູເຫຼັກຈະເລີນ
  • ທິດຕາເວັນຕົກ ຕິດກັບ  ແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ ບ້ານ ມ່ວງຄໍາ, ເມືອງຈອມເພັດ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ.

ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ ມີພື້ນທີ່ 2 ວິທະຍາເຂດ ຄື: ວິທະຍາເຂດບ້ານນາສ້າງເຫວີຍ ແລະ ວິທະຍາເຂດບ້ານດອນໃໝ່.  ວິທະຍາເຂດບ້ານດອນໃໝ່ ເປັນທີ່ຕັ້ງຂອງສໍານັກງານອະທິການບໍດີ, ເປັນສູນກາງຂອງມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ ມີຂອບເຂດເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 109 ເຮັກຕາ ທີ່ລັດຖະບານມອບໃຫ້,  ຊຶ່ງເມື່ອກ່ອນເປັນດິນນາຂອງປະຊາຊົນບ້ານດອນໃໝ່ ແລະ ບ້ານອ້ອມຂ້າງ, ວິທະຍາເຂດບ້ານນາສ້າງເຫວີຍມີເນື້ອທີ່ 3,7 ເຮັກຕາ.  ​

ວິທະຍາເຂດ ບ້ານ ນາສ້າງເຫວີຍ                                                           ວິທະຍາເຂດ ບ້ານ ດອນໃຫມ່

2. ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

ການສ້າງຕັ້ງມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ ແມ່ນເປັນການສືບຕໍ່ພັດທະນາລະບົບການສຶກສາໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຕາມດໍາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 169/ນຍ. ລົງວັນທີ 4 ພະຈິກ 2003 ແລະ ໄດ້ເປີດສົກຮຽນທໍາອິດ ໃນວັນທີ 5 ພະຈິກ 2003 ໂດຍໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມການເປີດສົກຮຽນຄັ້ງທໍາອິດໂດຍ ທ່ານ ບົວສອນ ບຸບຜາວັນຮອງນາຍົກລັດຖະລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາ ທ່ານ ການນໍາພັກ-ລັດຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໃນເວລານັ້ນ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ ໄດ້ຖືເອົາວັນທີ 5 ພະຈິກ 2003  ເປັນວັນໄຂສົກຮຽນຄັ້ງປະຖົມມະເລີກຂອງສະຖາບັນການສຶກສາແຫ່ງນີ້, ຊຶ່ງເປັນສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ ທີ່ຖືກສ້າງຕັ້ງ ເປັນແຫ່ງທີ 3 ຂອງປະເທດລາວ ແລະ ເປັນສູນກາງການສຶກສາລະດັບສູງຂອງບັນດາແຂວງພາກເໜືອທີ່ມີຊື່ເອີ້ນວ່າ  ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ.

ມະວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ ໄດ້ເອົາຊື່ຂອງປະທານ ສຸພານຸວົງ  ປະທານປະເທດຄົນທໍາອິດຂອງສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ, ເປັນຜູ້ນໍາທີ່ແສນເຄົາຮັກຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ທີ່ມີຖິ່ນກໍາເນີດຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ມາຕັ້ງເປັນຊື່ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລກໍ່ເພື່ອລໍາລຶກເຖິຄຸນງາມຄວາມດີຂອງເພິ່ນ.

ສະຖານທີ່, ອາຄານຮຽນ – ບ່ອນເຮັດວຽກຂອງ ຄະນະອຳນວຍການ, ພະນັກງານມະຫາວິທະ
ຍາໄລສຸພານຸວົງ ເວລານັ້ນ ແມ່ນໄດ້ສືບຕໍ່ນໍາໃຊ້ອາຄານເກົ່າຂອງ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍຫຼວງພະບາງເປີດການຮຽນ – ສອນໄລຍະນັ້ນມີ 3 ຄະນະວິຊາໂດຍເປີດການຮຽນການສອນຫຼັກສູດ
ປະລິນຍາຕີ 7 ສາຂາວິຊາ ຄື: ຄະນະສຶກສາສາດ ມີ 3 ຫຼັກສູດເຊັ໋ນ ສາຂາວິຊາ ຄູຄະນິດສາດ, ສາຂາວິຊາ ຄູພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ ແລະ ສາຂາວິຊາ ຄູພາສາອັງກິດ; ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງມີ 2 ຫຼັກສູດເຊັ່ນ ສາຂາວິຊາ ບໍລິຫານທຸລະກິດທົ່ວໄປ ແລະ ສາຂາວິຊາເສດຖະສາດ ແລະ ຄະນະກະເສດສາດ ມີ 2 ສາຂາວິຊາຄື: ສາຂາວິຊາ ວິທະຍາສາດພືດ ແລະ ສາຂາວິຊາ ວິທະຍາສາດການລຽ້ງສັດ.

ຈຸດປະສົງເປົ້າໝາຍໃນການສ້າງມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ ແມ່ນເພື່ອເປັນອະນຸສອນສະຖານ ລະລຶກເຖິງຄຸນງາມຄວາມດີອັນໃຫຍ່ຫລວງທີ່ມີຕໍ່ ປະເທດ ແລະ ຕໍ່ປະຊາຊົນລາວ ຂອງທ່ານປະ ທານສຸພານຸວົງ ໂດຍໄດ້ກຳນົດເອົາຊື່ຂອງທ່ານ ມາເປັນຊື່ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ, ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງການສຶກສາຊັ້ນສູງໃນເຂດພາກເໜືອ ແລະ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊັບພະຍາກອນມະນຸດໄດ້ເຂົ້າຮັບການສຶກສາຜ່ານສະຖາບັນການສຶກ ສາຊັ້ນສູງທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສູງກວ່າເກົ່າ ເນື່ອງຈາກວ່າສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງຢູ່ບັນດາແຂວງພາກເໜືອບໍ່ທັນມີ, ທີ່ຜ່ານມາມີພຽງ ວິທະຍາໄລ ກໍ່ສ້າງພະນັກງານ, ນັກວິຊາການໃນລະດັບຊັ້ນຕົ້ນ, ຊັ້ນກາງ ແລະ ຊັ້ນສູງເທົ່ານັ້ນ.ໃນປີຕໍ່ມາ 2004-2005 ມະຫາວິທະຍາໄລໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານງົບປະມານຈໍານວນໜຶື່ງ ຈາກອໍານາດການປົກຄອງ ເມືອງ ແລະ ແຂວງ ຢູ່ 8 ແຂວງພາກເໜືອ ມາປຸກສ້າງອາຄານຮຽນເພີ່ມຕື່ມ 3  ຫຼັງ  ເປັນອາຄານຊັ້ນດຽວ, ແຕ່ລະຫຼັງມີ 3 ຫ້ອງຮຽນ.

ພ້ອມດຽວກັນນີ້ໃນສົກຮຽນ 2004-2005 ກໍ່ໄດ້ເປີດລະບົບພິເສດ (ພາກຄໍ່າ) ຂຶ້ນເປັນຊູດທຳອິດເປັນຕົ້ນມາ

ມາຮອດ ປີ ຄສ 2005 ລັດຖະບານລາວ ເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງວຽກງານການສຶກສາ ແມ່ນວຽກງານກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຈຶ່ງຕັດສິນໃຈກູ້ຢືມເງິນຈາກລັດຖະບານເກົາຫຼີຈໍານວນ 22,7 ລ້ານດອນລາ ແລະ ທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານລາວ ຈໍານວນ 5,7 ລ້ານດອນລາ ລວມທັງໝົດ 28,4 ລ້ານ ດອນລາ ມາກໍ່ສ້າງອາຄານຮຽນ ທີ່ວິທະຍາເຂດບ້ານດອນໃໝ່ ແລະ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ, ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນການຮຽນ – ການສອນໄດ້ສໍາເລັດໃນປີ ຄສ 2007. ໃນເດືອນ 10 ປີ ຄສ 2007 ສໍານັກງານອະທິ
ການບໍດີ ແລະ ສາມຄະນະວິຊາກໍໄດ້ຍ້າຍມາຢູ່ວິທະຍາເຂດບ້ານດອນໃໝ່, ຕໍ່ມາລັດຖະບານໄດ້ກໍານົດເອົາ ວັນທີ 09 ທັນວາ 2005 ເປັນມື້ທໍາພິທີວາງສີລາລຶກ  ເພື່ອກໍ່ສ້າງອາຄານເພື່ອຮັບໃຊ້ການຮຽນ – ການສອນ ແລະ ເຮັດວຽກຂອງຄະນະອະທິການບໍດີ ແລະ ຫ້ອງການຕ່າງໆທີ່ເຮັດວຽກບໍລິຫານ – ຄຸ້ມຄອງມະຫາວິທະຍາໄລ. ອາຄານໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ທັງໝົດ 28 ຫຼັງ. ໃນນັ້ນເປັນສໍານັກງານອະທິການບໍດີ 1 ຫຼັງ , ສະໂມສອນ 1 ຫຼັງ , ຫໍສະໝຸດ 1 ຫຼັງ, ຫໍອາຫານ 1 ຫຼັງ, ເຮືອນອະທິການບໍດີ 1 ຫຼັງ, ຫໍພັກພະນັກງານ 1 ຫຼັງ , ຫໍພັກນັກສຶກສາຊາຍ 2 ຫຼັງ, ຫໍພັກນັກສຶກສາຍິງ 1 ຫຼັງ, ອີກ 14 ຫຼັງເປັນອາຄານຮຽນ ແລະ ບ່ອນເຮັດວຽກຂອງຄະນະວິຊາ, ມີຫ້ອງເຮັດວຽກຂອງຄະນະຫໍພັກນັກສຶກສາ 2 ຫຼັງ, ຟາມຂອງຄະນະກະເສດ 3 ຫຼັງ ແລະ ໃນປີນັ້ນເອງກໍໄດ້ສ້າງຕັ້ງຄະນະວິຊາໃໝ່ຂຶ້ນອີກ 2 ຄະນະ ຄື:

ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ, ປະກອບມີ 2 ພາກວິຊາ ຄື: ພາກວິຊາວິສະວະກໍາໄຟຟ້າ ແລະ ພາກວິສະວະກໍາຄອມພິວເຕີ.

ຄະນະສະຖາປັດຕະຍະກໍາສາດ ປະກອບມີ 1 ພາກວິຊາ ຄື ວິຊາສະຖາປັດຕະຍະກໍາສາດ ແລະ ໃນປີນັ້ນເອງທາງຄະນະພັກ, ຄະນະນໍາຂອງມະຫາວິທະຍາໄລໄດ້ຕົກລົງປ່ຽນຊື່ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານບໍລິຫານທຸລະກິດທົ່ວໄປ ມາເປັນຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ; ປະກອບມີ 3 ພາກ, 4 ຫຼັກສູດ ຄື: ຫຼັດສູດວິຊາ ເສດຖະສາດ, ຫຼັກສູດວິຊາ ບໍລິຫານທຸລະກິດລະຫວ່າງປະເທດ, ຫຼັກສູດວິຊາ ບໍລິຫານທຸລະກິດ IT ແລະ ຫຼັກສູດວິຊາ ການທ່ອງທ່ຽວ.

ຄະນະກະເສດສາດກໍປ່ຽນມາເປັນ ຄະນະກະເສດສາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້  ເວລານີ້ປະກອບມີ 3 ພາກ 3 ຫຼັກສູດ ຄື: ຫຼັກສູດວິຊາ ວິທະຍາສາດພືດ, ຫຼັກສູດວິຊາ ວິທະຍາສາດສັດ ແລະ ຫຼັກສູດວິຊາ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້.

ໃນປີ ຄສ 2009  ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຄະນະວິຊາໃໝ່ຂຶ້ນອີກເອີ້ນວ່າ ຄະນະພາສາສາດ ປະກອບມີ 2 ພາກວິຊາ ແຕ່ລະພາກມີ 1 ຫຼັກສູດ ຄື: ຫຼັກສູດວິຊາ ພາສາອັງກິດ  ແລະ ຫຼັກສູດວິຊາ ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ  ສ່ວນຄະນະສຶກສາສາດໃຫ້ກັບຄືນໄປຢູ່ວິທະຍາເຂດ ບ້ານນາສ້າງເຫວີຍຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ.

ປີ ຄສ 2010 ທາງຄະນະນໍາມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ ໄດ້ຕົກລົງປັບປຸງຫຼັກສູດການຮຽນ – ການສອນຈາກລະບົບ 2+3 ມາເປັນ 1+4 ໝາຍວ່ານັກສຶກສາຕ້ອງໄດ້ຮຽນວິຊາຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ 1 ປີ, ຮຽນວິຊາສະເພາະ 4 ປີ.

ໃນສົກຮຽນປີ 2011-2012 ອີງຕາມການປະຕິຮູບການສຶກສາຊັ້ນສູງ, ຕີລາຄາດ້ານວິຊາການແລ້ວເຫັນວ່າທຸກສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງແມ່ນໃຫ້ໂຈະການຮັບເອົາສາຍພິເສດ (ພາກຄໍ່າ) ເລີ່ມແຕ່ເວລານັ້ນເປັນຕົ້ນມາ

ປີ ຄສ 2014 ແຕ່ລະຄະນະວິຊາໄດ້ມີການປັບປຸງຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ຕາມແຜນປະຕິຮູບການສຶກສາຂອງກະຊວງສຶກສາ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຕື່ມອີກຈາກລະບົບ 1+4 ມາເປັນ ລະບົບ 4-5 ປີ  ໃຫ້ຂຶ້ນຄະນະວິຊາຕ່າງໆ,  ຫຼັກສູດສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດຮຽນລະບົບ 5 ປີ.

ໃນ​ສົກ​ສຶກສາ 2016-2017 ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ ສຸພາ​ນຸວົງ ມີພະນັກງານ-ອາຈານລວມທັງໝົດ 403 ທ່ານ, ຍິງ 112 ທ່ານ. ເຊິ່ງມີ 6 ຄະນະວິຊາ, 17 ພາກວິຊາ ແລະ 27 ສາຂາ ຄື:

ຄະນະວິຊາ ພາກວິຊາສາຂາວິຊາ


ຄະນະກະເສດສາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້
1. ວິທະຍາສາດພືດ
2. ວິທະຍາສາດການລ້ຽງສັດ
3. ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້
4. ວິທະຍາສາດແລະ ເຕັກໂນໂລຊີອາຫານ
1. ວິທະຍາສາດພືດ
2. ວິທະຍາສາດການລ້ຽງສັດ
3. ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້
4. ທ່ອງທ່ຽວນິເວດວິທະຍາ
5. ວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຊີອາຫານຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ


1. ເສດຖະສາດ
2. ບໍລິຫານທຸລະກິດ
3. ບໍລິຫານການທ່ອງທ່ຽວ
1. ເສດຖະສາດ
2. ທຸລະກິດລະຫວ່າງປະເທດ
3. ບໍລິຫານທຸລະກິດທົ່ວໄປ
4. ການເງິນ ແລະ ການທະນາຄານ
5. ບໍລິຫານທຸລະກິດໄອທີ
6. ບໍລິຫານການທ່ອງທ່ຽວ
7. ບໍລິຫານການໂຮງແຮມ

ຄະນະສະຖາປັດຕະຍະກໍາສາດ
1. ສະຖາປັດຕະຍະກໍາສາດ
2. ສະຖາປັດຕະຍະກໍາພາຍໃນ
1. ສະຖາປັດຕະຍະກໍາສາດ
2. ບໍລິຫານງານສະຖາປັດຕະຍະກໍາ
3. ສະຖາປັດຕະຍະກໍາພາຍໃນ

ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ
1. ວິສະວະກໍາໄຟຟ້າ
2. ວິສະວະກໍາຄອມພິວເຕີ
3. ວິສະວະກໍາໂຍທາ
1. ວິສະວະກໍາໄຟຟ້າ
2. ວິສະວະກໍາຄອມພິວເຕີ
3. ວິສະວະກໍາໂຍທາ
4. ເຕັກໂນໂລຊີໂລຈິສຕິກ


ຄະນະສຶກສາສາດ
1. ຄູວິທະຍາສາດສັງຄົມ
2. ຄູວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ
3. ຄູພາສາຕ່າງປະເທດ
1. ຄູວິທະຍາສາດການເມືອງ
2. ຄູຟີຊິກສາດ
3. ຄູຄະນິດສາດ
4. ຄູເຄມີສາດ
5. ຄູພາສາລາວ
6. ຄູພາສາອັງກິດ


ຄະນະພາສາສາດ
1. ພາສາອັງກິດ
2. ພາສາລາວ​-ວັນນະຄະດີ
3. ພາສາຫວຽດນາມ
4. ພາສາເກົາຫຼຮ
1. ພາສາອັງກິດ
2. ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ
3. ສຶສານມວນຊົນ
4. ພາສາຫວຽດນາມ
5. ພາສາເກົາຫຼີ

ຕະຫຼອດ 16 ສົກສຶກສາ ຜ່ານມາ ມສ. ຜະລິດບັນດິດປະລິນຍາຕີອອກຮັບໃຊ້ສັງຄົມ 7,433 ຄົນ, ຍິງ 3,055 ຄົນ ສ່ວນລະບົບການຄຸ້ມຄອງ ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ ຕາມສາຍຕັ້ງ ລແະ ສາຍຂວາງ ກໍມີການປ່ຽນແປງບາງດ້ານ, ເປັນຕົ້ນ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ອໍານວຍຄວບຄຸມໂດຍກົງ ທາງດ້ານການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ, ການອະນຸມັດໃຊ້ຫຼັກສູດ, ການສະໜອງອຸປະກອນ ແລະ ການລົງທຶນກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ການອະນຸມັດໂຄງການ, ການພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ. ສ່ວນສາຍຂວາງຄະນະພັກ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງແຂວງຫຼວງພະບາງ ຊີ້ນໍາ ນໍາພາວຽກງານການເມືອງແນວຄິດ,ສະໜອງງົບປະມານທີ່ລັດອະນຸມັດ, ປະສານງານ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆ ລວມທັງວຽກງານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ.

ໃນຂະນະດຽວກັນ ມສ. ແມ່ນເປົ້າໝາຍກວດສອບແຫ່ງລັດໃນດ້ານງົບປະມານ, ເງິນ ແລະ ຊັບສິນຂອງລັດ ໂດຍອົງການກວດສອບປະຈໍາພາກເໜືອ ສປປ ລາວ ເປັນຜູ້ປະຕິບັດ.

ສ່ວນການເຄື່ອນໄຫວສາຍພັກ: ຄະນະພັກຮາກຖານ ມສ. ຂຶ້ນກັບການຊີ້ນໍາ ນໍາພາໂດຍກົງຂອງ ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ; ສາຍອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ກໍຂຶ້ນກັບການຊີ້ນໍາຂອງ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ແຂວງຫຼວງພະບາງແຕ່ເຄື່ອນໄຫວຢູ່ພາຍໃຕ້ການນໍາພາໂດຍກົງ ຂອງຄະນະພັກຮາກຖານ ມສ

ນອກຈາກນັ້ນ ມ. ສຸພານຸວົງ ໄດ້ມີສາຍພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ສະຖາບັນຕະຫຼອດເຖິງອົງການຈັດຕັ້ງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຈຳນວນ 50 ກ່ວາແຫ່ງ. ມສ ເປັນສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມນະຄອນເຕັກໂນໂລກ (World Technopolis Association-WTA) ທີ່ມີສຳນັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ນະຄອນແດຈອນ (Daejeon), ສາທາລະນະລັດ ເກົາຫຼີ ນັບແຕ່ ວັນທີ 11 ພະຈິກ 2014 ເປັນຕົ້ນມາ.