ພາສາລາວ

ປະຫວັດຫຍໍ້

ຄະນະພາສາສາດ ຂຽນຫຍໍ້ (ຄພສ) ແມ່ນຄະນະໜຶ່ງໃນ 6 ຄະນະວິຊາຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ. ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນວັນທີ 16 ຕຸລາ 2009 ຢູ່ທີ່ວິທະຍາເຂດບ້ານດອນໃໝ່ ນະຄອນຫຼວງພະບາງ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ. ຄພສ ມີໜ້າທີ່ກໍ່ສ້າງພະນັກງານວິຊາການດ້ານພາສາ ແລະ ສື່ສານມວນຊົນ. ລະດັບປະລິນຍາຕີມີຄຸນະພາບ ເພື່ອອອກຮັບໃຊ້ແກ່ສັງຄົມ. ປັດຈຸບັນ ຄພສ ປະກອບມີ 5 ສາຂາວິຊາຄື: ສາຂາພາສາລາວ – ວັນນະຄະດີ, ສາຂາພາສາອັງກິດ,  ສາຂາສື່ສານມວນຊົນ, ສາຂາພາສາຫວຽດນາມ ແລະ ສາຂາພາສາເກົາຫຼີ.

ວິໃສທັດ

ລົງເລິກພາສາ ພັດທະນາວິຊາການ ສານສຳພັນສັດທະນາທຳ ກ້າວສູ່ສາກົນ

ຄຳຂວັນ

ພາສາເປັນເລີດ ເຊີດຊູວັດທະນາທຳ ກ້າວນຳຍຸກສະໄໝ ພຽບພ້ອມດ້ວຍວິໄນ ຮ່ວມໃຈພັດທະນາ