ສຶກສາສາດ

ວິໄສທັດ:  ຄະນະສຶກສາສາດ ເປັນສູນກາງແຫ່ງຄວາມເປັນເລີດ ທາງດ້ານການຜະລິດ  ແລະ ພັດທະນາວິຊາຊີບ  ທາງການສຶກສາ ເພື່ອພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນຢ່າງຍືນຍົງ ຢູ່ ເຂດພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ.

ພາລະກິດເພື່ອເຮັດໃຫ້ວິໄສທັດ ກາຍເປັນຈິງ, ຄສສ ສົ່ງເສີມ ການພັດທະນາ ແລະ ການນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາການ ການ

ຈັດການຮຽນການສອນ ດັ່ງນີ້:

 1. ຜະລິດຄູລະດັບປະລິນຍາຕີໃນສາຂາຕ່າງໆ.
 2. ກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນ
 3. ພັດທະນາຄູ ແລະ ຜູ້ປະກອບການທາງດ້ານວິຊາຊີບຄູ
 4. ວິໄຈເພື່ອພັດທະນາວິຊາຊີບຄູ
 5. ບໍລິການວິຊາການໃຫ້ແກ່ສັງຄົມໃນທ້ອງຖິ່ນ
 6. ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສົ່ງເສີມສິລະປະວັດທະນະທໍາທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ຂອງຊາດ ແລະ ສາກົນ
 7. ພັດທະນາລະບົບບໍລິຫານຈັດການພາຍໃນຄະນະວິຊາ

ຄໍາຂວັນ:  ສ້າງຄົນໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ ສ້າງຄູໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ມີວິໄນ ໃສ່ໃຈ ພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນ.

ປະຫວັດຂອງຄະນະສຶກສາສາດ:

ຄະນະສຶກສາສາດ (ຄສສ) ແມ່ນຄະນະໜຶ່ງໃນບັນດາ 3 ຄະນະທໍາອິດ ທີ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ຕາມດໍາລັດຂອງນາຍຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ່ 169/ນຍ, ລົງວັນທີ່ 4 ພະຈິກ 2003 ​ແລະ ​ໄຂ​ສົກຮຽນ​ຄັ້ງ​ປະຖົມ​ມະລຶກ ​ໃນ ວັນ​ທີ 5 ພະຈິກ 2003. ຄະນະສຶກສາສາດ ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ສຸພາ​ນຸວົງ ​ແມ່ນ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ສຶກສາ​ຊັ້ນ​ສູງ​ຂອງ​ລັດ ​ເປັນ​ສູນ​ກາງ​ສຶກສາ ​ແລະ ວັດທະນະ​ທໍາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ການ​ສ້າງ​ຄູລະດັບປະລິນຍາຕີຢູ່ບັນດາແຂວງພາກເໜືອ.   ຊຶ່ງ​ມີ​ສໍານັກງານ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ບ້ານນາສ້າງເຫວີຍ  ​ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ​ແລະ ​ແຂວງ​ຫຼວງ​ພະ​ບາງ;  ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ຊີ້​ນໍາ​ຈາກ​ກະຊວງ​ສຶກສາ​ທິການ ​ແລະ ກິລາ ​ແລະ ການ​ນໍາພາ​ຂອງ​ອົງຄະ​ນະ​ພັກ​ແຂວງ​ຫຼວງ​ພະ​ບາງ ກໍ່ຄື ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ສຸພາ​ນຸວົງ​ ຄະນະສຶກສາສາດ ກໍ່ໄດ້​ພ້ອມ​ກັນ​ສຸມ​ກໍາລັງ​ເຫື່ອ​ແຮງ ​ແລະ ສະຕິ​ປັນຍາ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ປະຕິບັດ​ພາລະ​ບົດບາດ ​ແລະ ໜ້າ​ທີ​ຂອງ​ຕົນ​ຄື: ຈັດ​ຕັ້ງ​ການ​ຮຽນ-ການສອນ, ການ​ຄົ້ນຄວ້າ​ວິທະຍາສາດ ​ແລະ ບໍລິການ​ວິຊາ​ການ​ແກ່​ສັງຄົມ ລວມທັງ​ການ​ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ວັດທະນະ​ທໍາ​ຮີດຄອງ​ປະ​ເພນີ​ອັນ​ດີງາມ​ຂອງ​ບັນດາ​ເຜົ່າ ຕະຫຼອດ​ເຖີງການ​ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ເມືອງ​ຫຼວງ​ພະ​ບາງ ​ເມືອງ​ມໍລະດົກ​ໂລກ.

ປັດຈຸບັນ  ຄະນະສຶກສາສາດ ປະກອບດ້ວຍ 3 ພາກວິຊາ ແລະ 6 ຫຼັກສູດ ຄື: ພາກວິຊາຄູພາສາປະກອບມີ: ຫຼັກສູດຄູພາສາລາວ – ວັນນະຄະດີ, ແລະ ຫຼັກສູດຄູພາສາອັງກິດ;   ພາກວິຊາ ຄູວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດປະກອບມີ:  ຫຼັກສູດຄູຄະນິດສາດ,ຫຼັກສູດຄູຟີຊິກສາດ ແລະ ຫຼັກສູດຄູເຄມີສາດ ແລະ ພາກວິຊາຄູ ວິທະຍາສາດສັງຄົມ ປະກອບມີ: ຫຼັກສູດຄູວິທະຍາສາດການເມືອງ.  ນອກຈາກນີ້ ຄສສ ປະກອບມີ 4 ພະແນກຄື: ພະແນກບໍລິຫານ, ພະແນກວິຊາການ, ພະແນກຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ພະແນກຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ . ໃນສົກສຶກສາ 2019-2020 ຄະນະສຶກສາສາດ ມີພະນັກງານທັງໝົດ 69 ຄົນ, ຍິງ 22 ຄົນ; ລະດັບວິຊາສະເພາະຂອງພະນັກງານ-ອາຈານ ມີ ປະລິນຍາເອກ 1 ຄົນ, ຍິງ 0 ຄົນ, ປະລິຍາໂທ 33 ຄົນ, ຍິງ 4 ຄົນ ແລະ ປະລິນຍາຕີ 35 ຄົນ ຍິງ 18 ຄົນ. ແລະ ມີນັກສຶກສາທັງໝົດມີ 547 ຄົນ, ຍິງ 248 ຄົນ.

ສະຖານທີ່ຕັ້ງ 

ຄະນະສຶກສາສາດ ຕັ້ງຢູ່ເຂດບ້ານນາສ້າງເຫວີຍ ທີ່ມີຕຶກອາຄານຮຽນ  ແລະ ອາຄານທີ່ໃຊ້ເປັນຫ້ອງການ ທັງໝົດ 9 ອາຄານ. ໃນນັ້ນ, ຍັງມີ ອາຄານຫໍພັກພະນັກງານ ແລະ ນັກສຶກສາທັງໝົດ 8 ອາຄານ ( ມີເອກະສານຕິດຄັດມາພ້ອມ).

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

 1. ຫຼັກການຮຽນ ການສອນ

ຫຼັກສູດທີ່ເປີດການຮຽນ – ການສອນ​ແມ່ນ​ໄດ້​ນຳ​ໃຊ້​ຫຼັກສູດ​ສ້າງ​ຄູ​ມັດທະຍົມຕອນ​ຕົ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ ສາມາດສອນ​ໄດ້​ແຕ່ ມ1 – ມ7 ໂດຍ​ແມ່ນ​ຫຼັກສູດ​ຂອງ​ກົມ​ສ້າງ​ຄູ ​ແລະ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຢ່າງເປັນທາງການ ຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ  ແລະ ກິລາ.

ຄະນະສຶກສາສາດໄດ້ເລີ່ມ ຈັດການຮຽນ – ການສອນຢ່າງເປັນທາງການນັບແຕ່ ວັນທີ 1 ຕຸລາ ຂອງທຸກໆປີ  ແລະ ໄດ້ຈັດແບ່ງຊົ່ວໂມງສອນໃຫ້ ຄູ ອາຈານ ໂດຍສະເລ່ຍ 7.5 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ອາທິດ/ຕໍ່ອາຈານ ໂດຍອີງຕາມຂໍ້ກໍານົດຂອງ ມ.ສ ຕາມ ເລກທີ 613/ມສ ວກ. ລົງວັນທີ 25/02/2015 ວາງອອກ.   ມາ​ຮອດປະຈຸບັນ ຄະນະສຶກສາສາດ ຍັງໄດ້ດຳເນີນການຮຽນ – ການສອນ ປະກອບດ້ວຍ 3 ພາກວິຊາ ຄື: ພາກວິຊາຄູວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ, ພາກວິຊາຄູພາສາສາດ ແລະ ພາກວິຊາຄູວິທະຍາສາດສັງຄົມ. ປະກອບມີ 6 ຫຼັກສູດຄື:

 1. ພາກວິຊາຄູວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ:

1) ຫຼັກສູດຄູຄະນິດສາດ
2) ຫຼັກສູດຄູຟີຊິກສາດ
3) ຫຼັກສູດຄູເຄມີສາດ

 1. ພາກວິຊາຄູພາສາສາດ:

1) ຫຼັກສູດຄູພາສາລາວ – ວັນນະຄະດີ
2) ຫຼັກສູດຄູພາສາອັງກິດ

 1. ພາກວິຊາຄູວິທະຍາສາດສັງຄົມ:

1) ຫຼັກສູດຄູວິທະຍາສາດການເມືອງ                                                                                                                                                         Next