ວິສະວະກຳສາດ

 1. ປະຫວັດຫຍໍ້, ຄໍາຂວັນ, ວິໄສທັດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງ ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ.
 • ປະຫວັດຫຍໍ້:

ຄະນະວິສະວະກຳສາດ (ຄວສ.) ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ (ມສ.) ຊຶ່ງສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນ ສົກຮຽນ 2006-2007 ພາຍ​ໃຕ້ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສາຂາ ຫຼວງພະບາງ.  ຄະນະວິສະວະກຳສາດ ປະກອບດ້ວຍ 4 ພາກ​ວິຊາ:  ພາກວິ​ຊາວິສະວະກຳໄຟຟ້າ, ​ພາກວິ​ຊາວິສະວະກໍາຄອມພິວເຕີ, ພາກວິ​ຊາວິ​ສະວະ​ກຳ​ໂຍທາ ແລະ ພາກວິ​ຊາ​ວິ​ສະ​ວະ​ກຳ​ວັດ​ສະ​ດຸ​ສາດ ພາຍ​ໃຕ້ລະບົບການສຶກສາ 4 ປີ ​ໃນລະດັບປະລິນຍາຕີ.

 • ຄໍາຂັວນ:

“ວິຊາການເກັ່ງ  ເປັນຄົນດີ  ມີວິ​​ໄນ ໃສ່ໃຈສ້າງປະໂຫຍດ ໂດດເດັ່ນໃນສັງຄົມ

 • ວິໄສທັດ:

ຄະນະວິສະວະກຳສາດ ຈະຕ້ອງເປັນ:

 • ​​ແຫຼ່ງຜະລິດນັກວິສະວະກອນທີ່​​​ເກັ່ງທາງດ້ານວິຊາການທີ່ພຽບພ້ອມໄປດ້ວຍຄຸນສົມບັດດີ, ແທດເໝາະ ແລະ ເປັນທີ່ຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
 • ເປັນແຫຼ່ງໃຫ້ບໍລິການວິຊາການ​​ແກ່ສັງຄົມດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈ ແລະ ຮັບປະກັນທາງດ້ານຄຸນນະພາ.
 • ໜ້າທີ່
 • ສ້າງ​ນັກ​ວິສະວະກອນທີ່ມີ​ຄວາມ​ສາມາດ​ເຮັດ​ວຽກ​ໄດ້​ຢ່າງ​ມີ​ປະສິດທິພາບ ​ແລະ ​​ແທດ​ເໝາະກັບ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ຂອງ​ສັງຄົມ.
 • ສ້າງນັກ​ສຶກສາ​ທີ່ຈົບ​ອອກ​ໄປ​ໃຫ້ມີ​ມະນຸດ​ສຳພັນ​ທີ່ດີ, ຊື່ສັດ, ຮັກ​ການ​ອອກ​ແຮງ​ງານ ​ແລະ ​ເຄົາລົບ​ຕໍ່ລະບຽບກົດໝາຍ.
 • ເຮັດ​ການຄົ້ນຄ້ວາ-ທົດ​ລອງ​ຕ່າງໆ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດ​​ຕໍ່ການພັດທະ​ນາ​ສັງຄົມ.
 • ໃຫ້ບໍ​ລິການ​ວິຊາ​ການ​ດ້ານວິສະວະກໍາຢ່າງ​ມີ​ຄຸນ​ນະພາ​ບ.
 • ຮັກສາ​ຮີດຄອງ​ປະ​ເພນີ ​ແລະ ວັດທະນະ​ທຳຂອງລາວ.
 • ພັດທະນາ​ຄະນະ​ວິຊາ​ໃຫ້ສາມາດ​ກຸ້ມ​ຕົນ​ເອງ-​ເພິ່ງ​ຕົນ​ເອງ​ໄດ້.

 

 1. ສະຖິຕິພະນັກງານ-ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ
 • ພະ​ນັກ​ງານ-​ອາ​ຈານ​ທັງ​ໝົດ 51 ທ່ານ​, ຍິງ 5 ​ທ່ານ.
 • ປະ​ລິນ​ຍາ​ເອກ 2 ​ທ່ານ, ຍິງ 0
 • ປະ​ລິນ​ຍາ​ໂທ 27 ທ່ານ, ຍິງ 2​ທ່ານ
 • ປະ​ລິນ​ຍາ​ຕີ 21 ​ທ່ານ, ຍິງ 3 ທ່ານ ແລະ ຊັ້ນ​ສູງ 1 ທ່ານ, ຍິງ 0
 • ​ ປັດຈຸບັນໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ການ​ຮຽນ-ການ​ສອນ​ສຳ​ເລັດ​​ 9 ຮຸ່ນ ມີນັກ​ສຶກ​ສາ​ຈົບທັງໝົດ 1018 ຄົນ, ຍິງ 159 ຄົນ
 1. ຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ມີຄື:

1). ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີວິສະວະກໍາໄຟຟ້າ

2).ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີວິສະວະກໍາຄອມພິວເຕີ

3).ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີວິສະວະກໍາໂຍທາ

4).ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີເຕັກໂນໂລຊີໂລຈິສຕິກ

5).ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີວິສະວະກໍາວັດສະດຸສາດ

 1. ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

ຄະນະວິສະະກຳສາດ ມີໂຄງປະກອບກົງຈັກ ດັ່ງນີ້:

4.1. ສະພາ​ຄະນະວິສະວະກຳສາດ, ກຳມະການບໍລິຫານ ແລະ ກຳມະການວິຊາ​ການ

4.2. ຄະນະບໍດີ ແລະ ຮອງຄະນະບໍດີ ປະກອບມີ:

 • ຄະນະບໍດີ 1 ທ່ານ
 • ຮອງຄະນະບໍດີ ຝ່າຍບໍລິຫານ 1 ທ່ານ
 • ຮອງຄະນະບໍດີ ຝ່າຍວິຊາການ 1 ທ່ານ

4.3. ໂຄງປະກອບກົງຈັກດ້ານບໍລິຫານ ປະກອບມີ:

 • ພະແນກບໍລິຫານ
 • ພະແນກວິຊາການ
 • ພະແນກຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ
 • ພະແນກຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ

4.4. ໂຄງປະກອບກົງຈັກດ້ານວິຊາການ ປະກອບມີ 4 ພາກວິຊາ:

 • ພາກວິຊາວິສະວະກຳໄຟຟ້າ
 • ພາກວິຊາວິສະວະກຳຄອມພິວເຕີ
 • ພາກວິຊາວິສະວະກຳໂຍທາ
 • ພາກວິຊາວິສະວະກຳວັດສະດຸສາດ