ໜ້າຫຼັກ

ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄູແຫ່ງຊາດຄົບຮອບ 25 ປີ 7 ຕຸລາ 1994 – 7 ຕຸລາ 2019 ທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ ຄັ້ງວັນທີ 2 ຕຸລາ 2019

ຜົນການຄັດເລືອກນັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ ສົກສຶກສາ 2019 – 2020 ຊຸດທີ່ II

ຜົນການຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາ ລະດັບປະລິນຍາຕີ ເຂົ້າຮຽນທີ່  ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ ສົກສຶກສາ 2019-2020

ລາຍຊື່ຜູ້ທີ່ຜ່ານການຄັດເລືອກເຂົ້າຮຽນໃນສາຂາວິຊາຕ່າງໆ

ກອງປະຊຸມປະຈຳປີ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ ສົກສຶກສາ 2018 – 2019

ພີທີເປີດສົກຮຽນໃຫມ່ 2019 – 2020 ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ

ຜົນການຄັດເລືອກນັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ ສົກສຶກສາ 2019 – 2020 ຊຸດທີ່ I

ຜົນການຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາ ລະດັບປະລິນຍາຕີ ເຂົ້າຮຽນທີ່  ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ ສົກສຶກສາ 2019-2020

ລາຍຊື່ຜູ່ທີ່ຜ່ານການຄັດເລືອກເຂົ້າຮຽນໃນສາຂາວິຊາຕ່າງໆ